(09) SZSZT-9 Szociális szakemberek továbbképzése 9

Modul adatlap

A modul kódja (09) SZSZT-9
A modul neve Szociális szakemberek továbbképzése 9 

Címe:

Szociális munka speciális csoportokkal.

A modul rövid leírása A modul a szociális szakemberek szakmai továbbképzése körébe tartozó programot tartalmaz, mely a reflektivitás elveire és módszereire épül. 

A program formája: Szakmai műhely (M)

A modul tartalmának bemutatása:
A szakmai műhely célja, hogy a szociális területen, különös tekintettel a szociális alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberek elméleti és gyakorlati tudását, kompetenciáit bővítse a speciális – hátrányos helyzetű – célcsoportokkal (fiatalok, romák, fogyatékkal élők, idősek, szenvedélybetegek, hajléktalanok) történő foglalkozás, a számukra biztosított szociális szolgáltatások működtetése során. Alapvető cél, hogy a társadalmi helyzetek bemutatásával, elemzésével feltárjuk azokat a társadalmi problémákat, melyek közvetlenül érintik a megjelölt csoportokat, s emellett kiemeljük a célcsoportokat illető főbb és aktuális problématerületeket, gyakorlati megoldási lehetőségeket, jó módszereket-technikákat. További célja a műhelynek, hogy a szakemberek kapcsolódási pontjait feltérképezze, a határterületek együttműködését erősítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat illetően. Emellett lehetőséget adjon a tapasztalatok cseréjére, új ismereteket adjon át, illetve konkrét együttműködésre ösztönözze a résztvevő szervezetek, intézmények munkatársait. A reflektív tanulás módszertanát alkalmazva a résztvevők képessé válnak a problémák rendszerszintű elemzésére és a gyakorlati megoldási alternatívák feltérképezésére. E műhely lehetőséget teremt a különböző gyakorlattal rendelkező alapszolgáltatási szakemberek együttműködésére, tapasztalatcseréjére, gondolataik és véleményük megjelenítésére, a közös gondolkodás kialakítására.
A reflektív program kidolgozására és meghirdetésére a projekt keretében került sor.

 

A program egyéb adatait a minősítési adatlap tartalmazza

 

Minősítési adatlap