(07) SZSZT-7 Szociális szakemberek továbbképzése 7

Modul adatlap

A modul kódja (07) SZSZT-7
A modul neve Szociális szakemberek továbbképzése 7 

Címe:

Szervezeti hatékonyságfejlesztés a szociális szférában

A modul rövid leírása A modul a szociális szakemberek szakmai továbbképzése körébe tartozó programot tartalmaz, mely a reflektivitás elveire és módszereire épül. 

A program formája: Szakmai műhely (M)

A modul tartalmának bemutatása:
A fejlett jóléti politikával rendelkező országok tanulsága, hogy ott, ahol a szociális szervezetek vezetői, a szociális szféra felső vezetése felismerte az emberi erőforrások központi szerepét a szervezeti-intézményi hatékonyság növelésében, sikeresebben tudnak válaszolni az egyre sokasodó szociális kihívásokra, a folyamatosan változó szociális szükségletekre, igényekre. A változó makrogazdasági és társadalmi környezetben csupán a számos készséget, sokféle tudást koncentráló, a kihívásokra gyorsan és rugalmasan válaszolni tudó szervezetek képesek hosszú távon és hatékonyan tevékenykedni. A létrejövő tudások minél magasabb szintű hasznosítása pedig nem képzelhető el megfelelő tudás-menedzsment módszerek alkalmazása nélkül.

A fenti ismérvek alapján működő, úgynevezett tanuló szervezet olyan szervezet, mely jövője kialakítása, hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan erősíti alkotókedvét és tehetségét, a benne dolgozók új módon képesek tekinteni magukra és környezetükre, önmagukat és szervezetüket folyamatosan megújítva tudnak dolgozni. A szervezeti tanulás megértése és hasznosítása iránti igény ma sokkal nagyobb, mint bármikor korábban, mely megfogalmazódik és meg kell, hogy fogalmazódjék a szociális szférában dolgozó szakemberek körében is. A szakmai műhelyek tartalma is a megújulni képes, hatékonyan működő szervezetek kialakításához szükséges ismereteket és kompetenciákat fogalmazza meg és adja át a résztvevők számára.

A hat alkalmat tartalmazó műhelysorozat egyes előadásai keretében a szereplők megismerkednek a szervezeti hatékonyságfejlesztés fő sarokpontjaival, jelesül a szervezeten belüli és szervezetek közötti kommunikáció fejlesztésének lehetőségeivel, illetve segítséget kapnak a megalapozott szolgáltatás-tervezés kivitelezéséhez.

A képzés keretében találkozhatnak még az igénybevevők elégedettségmérésének fontosságával és eszközeivel, a minőségbiztosítás különböző technikáival, valamint a szervezeti kultúra fejlesztéséhez, a szervezeten belüli konfliktusok kezeléséhez szükséges ismeretekkel. A műhelymunka során bemutatott területekkel kapcsolatos  információk átadásának célja, hogy a résztvevők gyakorlati munkájuk során is képesek legyenek alkalmazni a tanultakat, és minél több esetben nyíljon ezáltal lehetőség a hatékonyan működő, innovatív, tanuló szervezetek létrehozására.

A reflektív program kidolgozására és meghirdetésére a projekt keretében került sor.

 

A program egyéb adatait a minősítési adatlap tartalmazza

 

Minősítési adatlap