(06) SZSZT-6 Szociális szakemberek továbbképzése 6

Modul adatlap

A modul kódja (06) SZSZT-6
A modul neve Szociális szakemberek továbbképzése 6 

Címe:

Kommunikációs tréning

A modul rövid leírása A modul a szociális szakemberek szakmai továbbképzése körébe tartozó programot tartalmaz, mely a reflektivitás elveire és módszereire épül. 

A program formája: Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás (S

A modul tartalmának bemutatása:
A szociális szférában tevékenykedő segítő szakemberek egyik fő feladata a kliens segítése abban, hogy jobban megismerje, optimális mértékben saját ellenőrzése alá vonja, és ezáltal megfelelően ki tudja aknázni a potenciálisan számára elérhető külső és belső erőforrásokat. Erre az empowerment tevékenységre csak jól felkészült, szakmailag képzett, önnön tevékenységükre reflektálni képes szakemberek alkalmasak. A szakmai személyiséget számos tényező határozza meg, így a kommunikációs-kapcsolati készségek fejlettsége, a problémamegoldó repertoár, valamint az érdekérvényesítés képessége. Mindez a klienssel való közös munka során követendő modellként jelenhet meg a segítséget kérő számára is: a segítő ennek tudatában tervezi meg az általa kezdeményezett intervenciókat. A szakmai kontextusra és a szakmai személyiség működésére történő folyamatos reflektálás, az ebből következő empowerment megközelítés ugyanakkor hatékonyan védi a segítőt a kiégés veszélyeivel szemben.

A tréning legfontosabb módszere az élmény-alapú tapasztalati tanulás. A csoportos játékok, szerep-játékok, gyakorlatok és az azt követő reflektív fázis egyfelől motivációs bázist teremt, másfelől segíti a tréning tartalmának elsajátítását. A játékélmény megteremti a résztvevők elköteleződését és aktivitását: ez alapfeltétele az asszertivitás fejlesztésének, valamint a kommunikációs és kapcsolatteremtési készségek továbbfejlesztésének, az empowerment megközelítés érvényre juttatásának.

A tréning folyamán alkalmazott technikák nagy része ún. strukturált gyakorlat, melyek során a tapasztalati, élmény alapú tanulást elősegítő célorientált intervenciókat alkalmazunk.

A konkrét módszerek tekintetében a következő gyakorlatok alkalmazását tervezzük:

– bemelegítő gyakorlatok (ismerkedés, a csoport kialakulása: szerepek, nyitó dinamika stb. )

-interaktív gyakorlatok (együttműködés-versengés helyzetei, a képessé tevés modellálása, a szociális professziókra jellemző kommunikációs szabályszerűségek tudatosulásának elősegítése, a kulturális kompetencia fejlesztése /etnikai, gender és életkori eltérések tudatosítása)

– csoportos feladatmegoldás (problémamegoldó jellegű gyakorlatok)

– szerepjátékok (pszichodramatikus jellegű didaktikus gyakorlatok)

– zárógyakorlatok (a tréning befejeződésének tudatosítása)

A reflektív program kidolgozására és meghirdetésére a projekt keretében került sor. 

A program egyéb adatait a minősítési adatlap tartalmazza

 

Minősítési adatlap