(05) SZSZT-5 Szociális szakemberek továbbképzése 5

Modul adatlap

A modul kódja (05) SZSZT-5
A modul neve Szociális szakemberek továbbképzése 5 

Címe:

Hálózatépítés a szociális szolgáltatásokban (reflexív tréning)

A modul rövid leírása A modul a szociális szakemberek szakmai továbbképzése körébe tartozó programot tartalmaz, mely a reflektivitás elveire és módszereire épül. 

A program formája: Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam (T)

A modul tartalmának bemutatása:
Amai magyar szociálisellátórendszer egyik gyenge pontja a koordináció fejletlensége. A koordináció többféle lehetséges aspektusa közül a tanfolyam a hálózati nézőpontot, illetve az ahhoz igazodó technikákat mutatja be. A tanfolyam bevezeti a résztvevőket a tágan értelmezett szociális ellátórendszer hálózati szemléletébe, továbbá felkészíti őket a hálózatépítés technikáinak tudatos alkalmazására.

A program a hálózatok általános kérdéseinek bemutatásával valamint a hálózatépítés különféle technikáinak ismertetésével kezdődik.

A program további moduljai elméleti, illetve gyakorlati almodulokból tevődnek össze. Az elméleti almodulok amai magyar ellátórendszerkülönböző szintjein azonosítják a hálózatos struktúrákat és elemzik azok releváns összetevőit. (Így például a jogi, politikai, igazgatási, szakmai, szervezeti, interperszonális és egyéb összetevőket.)

A gyakorlati almodulok – felhasználva a résztvevők meglévő szakmai ismereteit és gyakorlati tapasztalatait – elemzik a hálózatépítés folyamatát és módszereit.  Az esettanulmányok keretében a tanfolyam résztvevői maguk azonosítják a hálózatépítés menetét, módszereit és problémáit.

A tanfolyamot sikeresen teljesítő szakember képessé válik arra, hogy tudatosan viszonyuljon a gyakorlati tevékenységében jelentkező hálózatokhoz, és az eddiginél tudatosabban alkalmazza a hálózatépítés módszereit.

A reflektív program kidolgozására és meghirdetésére a projekt keretében került sor.

 

A program egyéb adatait a minősítési adatlap tartalmazza

 

Minősítési adatlap

In Archive