(03) SZSZT-3 Szociális szakemberek továbbképzése 3

Modul adatlap

A modul kódja (03) SZSZT-3
A modul neve Szociális szakemberek továbbképzése 3

Címe: Alternatív módszerek a segítő tevékenységben – Szakmai személyiségfejlesztő tréning

A modul rövid leírása A modul a szociális szakemberek szakmai továbbképzése körébe tartozó programot tartalmaz, mely a reflektivitás elveire és módszereire épül.

A program formája: Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

A modul tartalmának bemutatása:
A tréning résztvevői a csoportdinamikai történések, célzott gyakorlatok és speciális technikák alkalmazásával szereznek ön-  és társismereti tapasztalatokat.  A tréning során kis mértékben, de elméleti összefoglalót is kapnak a résztvevők, hogy a gyakorlatok  során  nyert  tapasztalatok   hatékonyabban  épüljenek be a személyiségbe. A program lehetőséget nyújt a kommunikáció fejlesztésére, a konfliktusok és azok kezelésének adekvát módszereire.  A strukturált feladatokban kipróbálhatják empátiás készségüket, toleranciájukat. A foglalkozásokon a résztvevőknek alkalmat biztosítunk az aktuális szakmai problémáik csoportba történő   „beemeléséhez”,  közösen   megkeressük   a  lehetséges   megoldásokat,  segítve  ezzel  a  problémahozót és a csoporttagokat is adekvát megoldásokhoz jutni.
A reflektív program kidolgozására és kipróbálására a projekt keretében került sor.A program egyéb adatait a minősítési adatlap tartalmazza

 

Minősítési adatlap