(02) SZSZT-2 Szociális szakemberek továbbképzése 2

Modul adatlap

A modul kódja (02) SZSZT-2
A modul neve Szociális szakemberek továbbképzése 2Címe:

V. Regionális Szakmai Tanácskozás

A modul rövid leírása A modul a szociális szakemberek szakmai továbbképzése körébe tartozó programot tartalmaz, mely a reflektivitás elveire és módszereire épül.A program formája: szakmai tanácskozás
A modul tartalmának bemutatása:
A program a Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Intézmény immár hagyományosnak tekinthető regionális szakmai konferenciájának folytatása – korábban négy alkalommal került megrendezésre. Az intézmény alapfeladata a jogszabályok hatályosulásának figyelemmel kísérése, az ágazati és területi szereplők közti információáramlás biztosítás, a szociális szakemberek továbbképzésének szervezése. A regionális szakmai tanácskozás az alábbi három alaptevékenység megvalósítását támogató eszköz, problémaspecifikusan, illetőleg a szektorális és interszektorális kapcsolatrendszert hivatva erősíteni. A 2012. évi konferencia fókuszpontjai az alábbiak:

  1. jogszabályi változások szolgáltatások a szolgáltatások területén
  2. finanszírozási rendszer változásai
  3. közigazgatási reform nyomán bekövetkező változások
  4. ellenőrzési tapasztalatok
  5. regionális szakmafejlesztéssel és humán erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos információk

A résztvevők az előadókhoz előzetesen eljuttathatják kérdéseiket, melyeket az előadók felkészülésük során feldolgoznak. A helyszínen is lehetőség van konzultációra, mely révén hatékonyabb lehet az információáramlás.

A szakmai tanácskozás célja fentieken túl, hogy több szempontból körbejárva, korszerű kutatási eredményeket közvetítve megvitassuk a szociális ágazat területén dolgozó kollégákkal a szociális munka különböző szakirányainak és a szociálpolitikának, jelenlegi helyét, helyzetét, lehetőségeit. A TÁMOP 5.4.4.-09/2-B-2009-0009 projekt eredményeiről való számadást lényegesnek tartjuk, hiszen olyan regionális módszertani fejlesztés zajlik ennek keretében, amely a szakdolgozók mindennapi munkáját alapjaiban meghatározza. Szintén lényeges a közigazgatási reform ágazatban történő leképeződésével kapcsolatos kérdéseket érinteni, emiatt a területfejlesztés és közigazgatástudomány jeles képviselőjének meghívásával szervezzük a tanácskozást. A plenáris előadások és a konzultációk során olyan közös tapasztalatok, ismeretek körvonalazódhatnak, amelyek segíthetik a szakemberek látásmódjának szélesítését, új problémakezelési és együttműködési irányok felismerését. A konzultációs blokkok kérdéseit jegyezzük és továbbítjuk az illetékes szervek felé.

A tanácskozásról elektronikus összefoglaló készül, melyet a www.cssk.hu holnapon, valamint Szakmai Hírlevelünkben elérhetővé teszünk, illetve a helyi nyomtatott és elektronikus sajtó képviselőinek meghívásával, továbbá sajtótájékoztató szervezésével teremtjük meg a nyilvánosságot.

A reflektív program kidolgozására és kipróbálására a projekt keretében került sor.A program egyéb adatait a minősítési adatlap tartalmazza

 

Minősítési adatlap