(01) SZSZT-1 Szociális szakemberek továbbképzése 1

Modul adatlap

A modul kódja (01) SZSZT-1
A modul neve Szociális szakemberek továbbképzése 1Címe:

Pszicho-szociális tanácsadás és szolgáltatások

A modul rövid leírása A modul a szociális szakemberek szakmai továbbképzése körébe tartozó programot tartalmaz, mely a reflektivitás elveire és módszereire épül.A program formája: szakmai műhely
A modul tartalmának bemutatása:
A szakmai műhely céljaa szociális szakembereknek, a pszichiátriai betegek segítésével összefüggő ismereteinek felújítása, hogy ki-ki a saját munkaterületén hasznosítsa azokat, a meglévő szolgáltatások fejlesztésére, illetve új szolgáltatások, közösségi programok indítására. Az interprofesszionális és reflektív gondolkodás, ill. szemlélet, valamint a konkrét segítő tevékenységek hatékonyságának növelése előadásokkal, interaktív műhelybeszélgetésekkel és konkrét esetek feldolgozásával. 

A műhely célcsoportja a pszichiátriai betegekkel kapcsolatba kerülő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek.

 

Főbb tematikai elemek: A kliensek személyiségjegyeinek, betegségük sajátosságainak, betegségtudati problémáinak megismertetése. A pszichiátriai betegek gondozásához kapcsolódó problémák megoldásához segítségnyújtás, a tanácsadás formáinak elsajátítása.

A pszichiátriai betegek foglalkoztathatóságának javítása érdekében működő szolgáltatások bemutatása. A szociális szükségletfelmérésben alkalmazható kvalitatív módszerek átadása.

Az egészségügyi és szociális intézmények szolgáltatásainak áttekintése, együttműködésük bemutatása, az új szolgáltatások kialakítása lehetőségeinek feltérképezése.

A fejlesztési lehetőségek tekintetében, az „Erfurti modell” bemutatása, mint a pszichiátriai betegek számára szóló szolgáltatási jó gyakorlat; disszeminációjának tartalmát és módszereit a DDRFK már kikísérletezte a TÁMOP 5.5.1. (SANSZ) munkaerő-piac fókuszú esélyegyenlőségi projektjében.

A hazai adaptáció, a Szociális Szolgáltatásokért Egyesület által működtetett jó gyakorlat bemutatása:

Pszichoszociális terv készítése (szükséglet-, igény-, és elégedettség felmérés)

A Kompetencia és Tanácsadó Központ működtetése (egyéni és közösségi szolgáltatások)

A helyi Pszicho-szociális Munkacsoport működtetése (a három éve együtt dolgozó interprofesszionális együttműködési fórum a Szociális Szolgáltatásokért Egyesület, az INSZI Közösségi Pszichiátriai Ellátás, a Reménység Alapítvány, a PTE-BTK Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszéke, a Forrásközpont, a PMJV Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálata, a Mentálhigiénés Intézet és a Pszichiátriai Klinika közreműködésével)

A program kidolgozására és megvalósítására a projekt keretében került sor. A program egyéb adatait a minősítési adatlap tartalmazza.

 

Minősítési adatlap