(54) SZT-KSZSZ Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak

Modul adatlap

A modul kódja (54) SZT-KSZSZ
A modul neve Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak
A modul rövid leírása A modul a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 32.§ (8) bekezdés szerinti 60 kredites, 2 féléves  szakirányú továbbképzést tartalmaz. A reflexív praxisra és a reflektív tanulásra orientált új képzés létrehozására és hivatalos regisztrálására a projekt keretében került sor.
A modul tartalmi elemei A szakirányú továbbképzési szak képzési programjában szereplő képzési elemek összessége (ld. a szakindítási anyagot)
A modul horizontális kapcsolatai A modul tartalmilag összefügg a szociálpolitika MA szak hasonló moduljával. Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.A modul elemeinek egy része teljesíthető a szociális munka MA szak keretében. Az MA képzésben is teljesíthető kreditek a következők:

 

SPNM0702  Társadalmi problémák és szakpolitikai válaszok 2. 3k

SPNM0801  Szociális ellátások 3k

SPNM1401  Szociális szolgáltatások és intézmények menedzsmentje 2k

SPNM1501  Szociális tervezés 2k

ASNM0301  Szociális ellátórendszerek elemzése 1. 2k

ASNM0302  Szociális ellátórendszerek elemzése 2. 2k

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez
A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév 

SPNM0702  Társadalmi problémák és szakpolitikai válaszok 2. 3k

SPNM0801  Szociális ellátások 3k

SPNM1401  Szociális szolgáltatások és intézmények menedzsmentje 2k

SPNM1501  Szociális tervezés 2k

ASNM0301  Szociális ellátórendszerek elemzése 1. 2k

ASNM0302  Szociális ellátórendszerek elemzése 2. 2k

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja

Szakindítási dokumentum