(53) SZT-VTT Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Modul adatlap

A modul kódja (53) SZT- VTT
A modul neve Városfejlesztési társadalmi  tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
A modul rövid leírása A modul a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 32.§ (8) bekezdés szerinti 60 kredites, 2 féléves  szakirányú továbbképzést tartalmaz. A reflexív praxisra és a reflektív tanulásra orientált új képzés létrehozására és hivatalos regisztrálására a projekt keretében került sor.
A modul tartalmi elemei A szakirányú továbbképzési szak képzési programjában szereplő képzési elemek összessége (ld. a szakindítási anyagot)
A modul horizontális kapcsolatai A modul tartalmilag összefügg a szociálpolitika MA szak hasonló moduljával – (43) MA-VTT MA tér és társadalom modul. 

Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók. A modul elemeinek egy része teljesíthető a szociális munka MA szak keretében. Az MA képzésben is teljesíthető kreditek a következők:

 

STNM0401  Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere I. 2k

STNM0402  Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere II. 2k

STNM0201  Hátrányos helyzetű térségek társadalma 2k

STNM0601  Helyi fejlesztési programok 2k

SPNM0501  A társadalmi problémák elmélete 3k

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez
A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév 

STNM0401  Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere I. 2k

STNM0402  Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere II. 2k

STNM0201  Hátrányos helyzetű térségek társadalma 2k

STNM0601  Helyi fejlesztési programok 2k

SPNM0501  A társadalmi problémák elmélete 3k

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja

Szakindítási dokumentum