(52) SZT-ADD Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak

Modul adatlap

A modul kódja (52) SZT-ADD
A modul neve Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak
A modul rövid leírása A modul a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 32.§ (8) bekezdés szerinti 60 kredites, 2 féléves  szakirányú továbbképzést tartalmaz. A reflexív praxisra és a reflektív tanulásra orientált új képzés létrehozására és hivatalos regisztrálására a projekt keretében került sor.
A modul tartalmi elemei A szakirányú továbbképzési szak képzési programjában szereplő képzési elemek összessége (ld. a szakindítási anyagot)
A modul horizontális kapcsolatai A modul összefügg a szociális munka MA szak (42) MA-ADD MA addiktológia moduljával.A közös modul keretében teljesített kreditek mindegyik képzésben érvényesíthetők. Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.

 

A modul elemeinek egy része teljesíthető a szociális munka MA szak keretében. Az MA képzésben is teljesíthető kreditek a következők:

 

SMNM1101  Korszerű módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában      2k

SMNM1601 Pszichopatológia 2k

SMNM2001  Az alkohol- és drogpolitika aktuális kérdései 2k

SKNM0201  A klinikai szociális munka főbb területei és módszerei I. (Közösségi ellátások) 3k

SKNM0202  A klinikai szociális munka főbb területei és módszerei II. (Önsegítés, TC,) 2k

SKNM0401  Addiktológiai konzultáció 3k

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez
A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév 

SMNM1101  Korszerű módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában      2k

SMNM1601 Pszichopatológia 2k

SMNM2001  Az alkohol- és drogpolitika aktuális kérdései 2k

SKNM0201  A klinikai szociális munka főbb területei és módszerei I. (Közösségi ellátások) 3k

SKNM0202  A klinikai szociális munka főbb területei és módszerei II. (Önsegítés, TC,) 2k

SKNM0401  Addiktológiai konzultáció 3k

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja

Szakindítási dokumentum