(511) SZT-E-CRIS Psychosocial crisis counselling postgraduate certificate program

Adatlap

modul kódja (511) SZT-E-CRIS
modul neve Psychosocial crisis counseling Postgraduate certificate program
modul rövid leírása A modul a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 32.§ (8) bekezdés szerinti 60 kredites, 2 féléves  szakirányú továbbképzést tartalmaz. A reflexív praxisra és a reflektív tanulásra orientált új képzés létrehozására és hivatalos regisztrálására a projekt keretében került sor.
modul tartalmi elemei A szakirányú továbbképzési szak képzési programjában szereplő képzési elemek összessége (ld. a szakindítási anyagot)
modul horizontális kapcsolatai A modul összefügg a szociális munka MA szak hasonló moduljával. A közös modul keretében teljesített kreditek mindegyik képzésben érvényesíthetők. Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.

 

A modul elemeinek egy része teljesíthető a szociális munka MA szak keretében. Az MA képzésben is teljesíthető kreditek a következők:

 

SMNM0601  A kommunikációelmélet alapkérdései 2k

SMNM1202  Krízisintervenció 2k

SMNM16  Pszichopatológia 2k

SMNM1101  Korszerű módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában 2k

SMNM230201 Szociális munka a hospice-palliatív ellátásban 2k

 

ERAS: Psychosocial Change and its Socio-cultural Context”

ERAS: Concerns of Criseology Regarding Fundamental Existential Problems

modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez
modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév

 

ERAS Psychosocial Change and its Socio-cultural Context”

ERAS Concerns of Criseology Regarding Fundamental Existential Problems

 

SMNM0601  A kommunikációelmélet alapkérdései 2k

SMNM1202  Krízisintervenció 2k

SMNM16  Pszichopatológia 2k

SMNM1101  Korszerű módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában 2k

SMNM230201 Szociális munka a hospice-palliatív ellátásban 2k

modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:

– képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

A modul programja

Szakindítási dokumentum