(51) SZT-KRIZ Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Modul adatlap

modul kódja (51) SZT-KRIZ         
modul neve Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak
modul rövid leírása A modul a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 32.§ (8) bekezdés szerinti 60 kredites, 2 féléves  szakirányú továbbképzést tartalmaz. A reflexív praxisra és a reflektív tanulásra orientált új képzés létrehozására és hivatalos regisztrálására a projekt keretében került sor.
modul tartalmi elemei A szakirányú továbbképzési szak képzési programjában szereplő képzési elemek összessége (ld. a szakindítási anyagot)
modul horizontális kapcsolatai A modul összefügg a szociális munka MA szak hasonló moduljával. A közös modul keretében teljesített kreditek mindegyik képzésben érvényesíthetők. Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.A modul elemeinek egy része teljesíthető a szociális munka MA szak keretében. Az MA képzésben is teljesíthető kreditek a következők:

 

SMNM0601  A kommunikációelmélet alapkérdései 2k

SMNM1202  Krízisintervenció 2k

SMNM16  Pszichopatológia 2k

SMNM1101  Korszerű módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában 2k

SMNM230201 Szociális munka a hospice-palliatív ellátásban 2k

modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez
modul kipróbálásának szemesztere 2012. tavaszi félévSMNM0601  A kommunikációelmélet alapkérdései 2k

SMNM1202  Krízisintervenció 2k

SMNM16  Pszichopatológia 2k

SMNM1101  Korszerű módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában 2k

SMNM230201 Szociális munka a hospice-palliatív ellátásban 2k

modul jellegzetes módszerei kritikai diskurzus, Bohm-féle dialógus, reflektív napló, reflektív csoport-gyakorlatok
modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése- tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

A modul programja

Szakindítási dokumentum