(35) RK-5 Részismereti képzés 5. csomag

Modul adatlap

A modul kódja (35) RK-5
A modul neve Részismereti képzés 5. csomag
A modul rövid leírása A modul a részismereti képzésbe bekapcsolódók számára nyújtja a BA képzés kurzusainak egy olyan csomagját, mely igazodik a mesterképzési szakra jelentkezni kívánók egyik csoportjának tipikus körülményeihez. A Részismereti képzés 5. csomag című  modul célcsoportját azok a szociálpolitika mesterszakra jelentkezők képezik, akik korábbi diplomájukat nem a szociális képzési ág, vagy a társadalomtudományi képzési terület valamelyik szakán szerezték.

 

A modulnak a projekt céljaihoz igazodó újdonságtartalmát két elem jelenti:

 

  • a modul a kurzusok előre összeválogatott, a hallgatók tipikus igényeihez igazodó készletét nyújtja.
  • a modul igénybevételéhez kapcsolódnak a tanulás reflektív tervezését támogató eljárások.
A modul tartalmi elemei A modul 19 kurzust tartalmaz, melyek teljesítésével összesen 60 kredit szerezhető. A kurzusok felsorolását a mintatanterv (tantervi háló) tartalmazza.

 

A hallgatók a saját képzésük reflektív módon történő tervezése keretében választják ki a kompetenciáik fejlesztéséhez szükséges elemeket.

A modul horizontális kapcsolatai A modul horizontálisan két képzéshez kapcsolódik: egyrészt a hallgató által korábban elvégzett képzéshez, melynek kreditjeit ki kívánja egészíteni; másrészt a szociális munka BA képzéshez, melynek kreditjeit a hallgató a részismereti képzésben pótolja. 

A két képzés közötti kapcsolat sajátos elemét jelenti a hallgató által a szakmára jellemző tevékenység keretében megszerzett kompetenciái, melyek validációs eljárás keretében ismerhetők el.

 

A modul keretében kerül sor a meglévő, illetve a megszerzendő kompetenciák felmérésére, majd a megszerzendő kompetenciákhoz szükséges kurzusok kiválasztására, végül pedig azok teljesítésére. Az eljárás főszereplője a hallgató, aki maga tervezi meg reflektív módon a tanulmányait. Ehhez az egyetemtől támogatást kap.

A modul vertikális kapcsolatai A modul nem csak a kreditek számát tekintve, hanem azok tartalma alapján is felkészíti a hallgatót az MA képzésbe történő bekapcsolódásra.
A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév
A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt a modul és a BA szak, illetve a modul és a kiválasztott MA szak között érvényesülnek:a)     képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

b)     tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

c)     képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

d)     a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

e)     a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

A modul keretében a d) és e) rendszerelemeknek van kiemelkedő szerepe.

 

A modul programja