(32) RK-2 Részismereti képzés 2. csomag

Modul adatlap

A modul kódja (32) RK-2
A modul neve Részismereti képzés 2. csomag
A modul rövid leírása A modul a részismereti képzésbe bekapcsolódók számára nyújtja a BA képzés kurzusainak egy olyan csomagját, mely igazodik a mesterképzési szakra jelentkezni kívánók egyik csoportjának tipikus körülményeihez. 

A Részismereti képzés 2. csomag célcsoportját azok a szociális munka mesterképzési szakra jelentkezők jelentik, akiknek pszichológia, pedagógia, ápolás és betegellátás vagy egészségügyi gondozás és prevenció szakos felsőfokú végzettségük van.

 

A modulnak a projekt céljaihoz igazodó újdonságtartalmát két elem jelenti:

 

  • a modul a kurzusok előre összeválogatott, a hallgatók tipikus igényeihez igazodó készletét nyújtja.
  • a modul igénybevételéhez kapcsolódnak a tanulás reflektív tervezését támogató eljárások.
A modul tartalmi elemei A modul 12 kurzust tartalmaz, melyek 45 kredit megszerzésére adnak lehetőséget. A kurzusok felsorolását a tantervi háló tartalmazza. 

A hallgatók a saját képzésük reflektív módon történő tervezése keretében választják ki a kompetenciáik fejlesztéséhez szükséges elemeket.

A modul horizontális kapcsolatai A modul horizontálisan két képzéshez kapcsolódik:Az egyik az a – jellemzően BA szintű – képzés, melyben a hallgató a jelenlegi diplomáját megszerezte. A képzésben megszerzett kreditek, illetve kompetenciák jelentik azt az alapot, melyet a részismereti képzés kiegészít.

 

A másik érintett képzés a szociális munka BA szak, melyben megszerezhetőek a mesterképzési szakok megkezdéséhez szükséges, még hiányzó kreditek, illetve kompetenciák.

 

A két képzés közötti kapcsolat sajátos elemét jelenti a hallgató által a szakmára jellemző tevékenység keretében megszerzett kompetenciái, melyek validációs eljárás keretében ismerhetők el.

 

A modul keretében kerül sor a meglévő, illetve a megszerzendő kompetenciák felmérésére, majd a megszerzendő kompetenciákhoz szükséges kurzusok kiválasztására, végül pedig azok teljesítésére. Az eljárás főszereplője a hallgató, aki maga tervezi meg reflektív módon a tanulmányait. Ehhez az egyetemtől támogatást kap.

A modul vertikális kapcsolatai A modul funkciója az, hogy a szociális munka mesterképzési szakon továbbtanulni kívánók számára biztosítsa a hiányzó kreditek, illetve kompetenciák megszerzését.Formai tekintetben a mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg a képzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges előfeltételeket. A jelentkezőknek a megszerzett és elismerhető kreditjeiket kell kiegészíteniük úgy, hogy megfeleljenek a mesterképzési szak követelményeinek.

 

A modul sajátos funkciója az, hogy tartalmi értelemben is összekapcsolja a képzési szinteket. A csomagban felkínált kurzusok választéka, továbbá a reflektív tanulást segítő eljárások hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgató megszerezze a mesterképzési szak megkezdéséhez szükséges kulcskompetenciákat.

A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév
A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek a modulon belül, a modul és a BA szak, illetve a modul és a kiválasztott MA szak között érvényesülnek:a)     képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épüléseb)     tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

c)     képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

d)     a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

e)     a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

f)

A modul keretében a d) és e) rendszerelemeknek van kiemelkedő szerepe.

 

A modul programja