(31) RK-1 Részismereti képzés 1. csomag

Modul adatlap

A modul kódja (31) RK-1
A modul neve Részismereti képzés 1. csomag
A modul rövid leírása A modul a részismereti képzésbe bekapcsolódók számára nyújtja a BA képzés kurzusainak egy olyan csomagját, mely igazodik a mesterképzési szakra jelentkezni kívánók egyik csoportjának tipikus körülményeihez. A „Részismereti képzés 1. csomag” modul célcsoportját a szociológia, társadalmi tanulmányok vagy politológia szakos diplomával rendelkezők jelentik.A modulnak a projekt céljaihoz igazodó újdonságtartalmát két elem jelenti:

 

  1. a modul a kurzusok előre összeválogatott, a hallgatók tipikus igényeihez igazodó készletét nyújtja.
  2. a modul igénybevételéhez kapcsolódnak a tanulás reflektív tervezését támogató eljárások.
A modul tartalmi elemei A modul 10 kurzust tartalmaz, melyek 30 kredit megszerzésére adnak lehetőséget. A kurzusok felsorolását a tantervi háló tartalmazza.A hallgatók a saját képzésük reflektív módon történő tervezése keretében választják ki a kompetenciáik fejlesztéséhez szükséges elemeket.
A modul horizontális kapcsolatai A modul horizontálisan két képzéshez kapcsolódik:Az egyik az a – jellemzően BA szintű – képzés, melyben a hallgató a jelenlegi diplomáját megszerezte. A képzésben megszerzett kreditek, illetve kompetenciák jelentik azt az alapot, melyet a részismereti képzés kiegészít. 

A másik érintett képzés a szociális munka BA szak, melyben megszerezhetőek a mesterképzési szakok megkezdéséhez szükséges, még hiányzó kreditek, illetve kompetenciák.

 

A két képzés közötti kapcsolat sajátos elemét jelenti a hallgató által a szakmára jellemző tevékenység keretében megszerzett kompetenciái, melyek validációs eljárás keretében ismerhetők el.

 

A modul keretében kerül sor a meglévő, illetve a megszerzendő kompetenciák felmérésére, majd a megszerzendő kompetenciákhoz szükséges kurzusok kiválasztására, végül pedig azok teljesítésére. Az eljárás főszereplője a hallgató, aki maga tervezi meg reflektív módon a tanulmányait. Ehhez az egyetemtől támogatást kap.

A modul vertikális kapcsolatai A modul alapvető funkciója az, hogy a szociális munka, illetve a szociálpolitika mesterképzési szakon továbbtanulni kívánók számára biztosítsa a hiányzó kreditek, illetve kompetenciák megszerzését.Formai tekintetben a mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei határozzák meg a képzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges előfeltételeket. A jelentkezőknek a megszerzett és elismerhető kreditjeiket kell kiegészíteniük úgy, hogy megfeleljenek a mesterképzési szak követelményeinek.

 

A reflektív modul sajátos célja az, hogy tartalmi értelemben is összekapcsolja a képzési szinteket. A csomagban felkínált kurzusok választéka, továbbá a reflektív tanulást segítő eljárások hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgató megszerezze a mesterképzési szak megkezdéséhez szükséges kulcskompetenciákat.

A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév
A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A modul a projekt keretében kifejlesztett reflektív képzési rendszer egyik önálló eleme. A különböző modulok képzési rendszerré szerveződését támogató elemek a jelen modul esetében is érvényesülnek:a)     képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

b)     tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

c)     képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

d)     a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

e)     a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. tanácsadás, illetve mentorprogram)

 

A jelen modul esetében a d) és e) rendszerelemeknek van kiemelkedő szerepe.

 

A modul programja

Tananyag-csomagok és validáció a részismereti képzésben