(49) MA-GYAK MA terepgyakorlati modul

Modul adatlap

A modul kódja (49) MA-GYAKváltozatai:

(49-1) MA-SZM-GY

(49-2) MA-SZP-GY

A modul neve Mesterképzési szak gyakorlati modulváltozatai:

Szociális munka mesterképzési szak  gyakorlati modul

Szociálpolitika mesterképzési szak  gyakorlati modul

A modul rövid leírása A modul a Szociális munka és a Szociálpolitika MA szakok gyakorlati képzéséhez tartozó elemeket szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően.
A modul tartalmi elemei A modul 3 elemből áll, melyek kreditértéke 8 kredit: 

Terepgyakorlat

Terepkísérő szeminárium

Terepfelkészítő szeminárium

 

(A képzési elemek különböző kódot viselnek szakonként, szakirányonként és képzési formánként.)

A modul horizontális kapcsolatai A modul közvetlenül kapcsolódik a (46) MA-SZM-KF Szociális, munka MA készségfejlesztés modulhoz, illetve másrészről a (47) MA-SZP-KF Szociálpolitika MA készségfejlesztés modulhoz. 

 

A  műhelymunkát, illetve projektmunkát magukba foglaló modulok alakítják ki a hallgatóban azokat a mesterszakra jellemző készségeket, melyeket a terepgyakorlat során alkalmaznia és fejlesztenie kell.

 

A terepgyakorlat teszi teljessé a tapasztalatokon alapuló reflektív tanulást, ezzel a reflexív típusú szakember fejlesztését.

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez. 

A modul összefügg a BA szak készségfejlesztő, valamint gyakorlati  moduljaival, az ott szerzett készségeket fejleszti tovább az MA szakra jellemző irányban, a reflektivitás elveinek és módszereinek megfelelően. A közvetlen előzményt a (23) BA-KF kódú, BA készségfejlesztés modul nevezetű, valamint a (24) BA-RIM-GY kódú,      BA reflektív írásmű és gyakorlat modul nevezetű modulok jelentik. Túl azon, hogy a hallgató a szakma gyakorlásához szükséges alapvető készségeket és gyakorlati tapasztalatokat jelentős részben ezekben a modulokban szerzi meg, itt alakulnak ki azok a reflektív kompetenciák is, melyek a mesterképzési szak reflektív szellemben és módszerekkel történő végzéséhez szükségesek lesznek.

 

A nem szakirányban továbbtanulók esetében a részismereti képzés során, a validációs eljárás keretében, valamint az élethosszig tartó tanulás mentori támogatása során van lehetőség a BA szakon szerzett reflektív kompetenciák részben i pótlására.

A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév
A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka BA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja

A szociális munka MA általános szakiránya terepgyakorlatának fejlesztése

Szociálpolitika MA terepgyakorlati modul