(482) MA-PROB-KIR Társadalmi probléma és kirekesztés modul

Modul adatlap

A modul kódja (482) MA-PROB-KIR
A modul neve Társadalmi probléma és kirekesztés modul
A modul rövid leírása A modul a szociális munka MA szak társadalmi problémákkal és társadalmi kirekesztéssel foglalkozó elemeit szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően. 

A modul tartalmai és módszerei összefüggnek a BA szak hasonló  elemeivel. Az ott szerzett kompetenciákra építve biztosít az MA szintre jellemző új kompetenciákat, a reflektivitás elveinek és módszereinek megfelelően.

A modul tartalmi elemei SPNM05/SPLM05  A társadalmi problémák elmélete

SPNM/SPLM06  Társadalmi kirekesztettség és szegénység

ASNM/ASLM02 A társadalmi kirekesztettség egyes területei

A modul horizontális kapcsolatai A modul egyike a mesterképzési szakok azon moduljainak, melyek a reflektív megközelítést alkalmazzák társadalmi problémák komplex vizsgálatára. Hasonló szerepe van a képzésben a   (481) MA-PROB-GYV kódú „ Társadalmi probléma és gyermekvédelem” reflektív modulnak.

 

A modul tartalmilag kapcsolódik a következő tantárgyelemekhez:

 

SPNM07/SPLM07  Társadalmi problémák és szakpolitikai válaszok tantárgy (illetve annak két tantárgy-eleme)

SPNM18/SPLM18  Kisebbségek, migráció

STKM02/STLM02 Hátrányos helyzetû térségek társadalma

ASNM04/ASLM04 Peremhelyzetû csoportok (Alkohol- és drogpolitika)

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez 

A modul által kialakított kompetenciák szerves folytatását jelentik a BA képzésben elkezdett folyamatnak. A BA képzés alábbi tantárgyai jelentik a modulban folytatódó képzési folyamat első szakaszát:

 

SMNB0901/SMLB0901  A társadalmi problémák szociológiája

SMNB0502/SMLB0502  A társadalom- és szociálpolitika elméleti alapjai

SMNB0601/SMLB0601  A szociálpolitika mint rendszer

SMNB0602/SMLB0602  A szociálpolitika területei és módszerei

A modul kipróbálásának szemesztere Az új modul kipróbálására a 2011. őszi és 2012. tavaszi félévekben került sor: 

Társadalmi problémák elmélete (2012 tavasz)

Társadalmi kirekesztés és szegénység (2011 ősz)

Társadalmi kirekesztés egyes területei  (2011 ősz)

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt a Szociális munka BA és a Szociálpolitika MA szakok között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja