(481) MA-PROB-GYV Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul

Modul adatlap

A modul kódja (481) MA-PROB-GYV
A modul neve Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul
A modul rövid leírása A modul egyike a szociális munka MA illetve szociálpolitika MA szakok új reflektív moduljainak, melyek egy-egy társadalmi problémát vizsgálnak a reflektív tanulás és a problémaorientált tanulás módszereinek alkalmazásával.  A közös alapról induló modulok eltérő módon, más-más probléma vizsgálatával folytatódnak. 

A jelen modul a Szociális munka MA szak társadalmi problémákkal és gyermekvédelemmel foglalkozó elemeit szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően.

A modul tartalmi elemei A modul 2 kurzusból áll, értéke 5 kredit. 

Részei:

SMNM1901/SMLM1901  A társadalmi problémák elmélete 3 kr

SMNM 0901 illetve SMLM0901 Korszerű módszerek az a gyermek- és ifjúságvédelemben 2 kr

 

A modul horizontális kapcsolatai A modult a közös alapozás, a hasonló filozófia és a hasonló oktatási módszer köti össze a másik, ugyancsak társadalmi problémát tárgyaló modullal:(482) MA-PROB-KIR  Társadalmi probléma és kirekesztés modul

 

A modul tartalmilag kapcsolódik a következő tantárgyelemekhez:

Szociális ellátások (SMNM 0701, illetve SMLM0701)

Szakmai etikai dilemmák reflektív értékelése         (SMNM120101)

Szocializáció a családban a nemi szerepek elsajátítása, térbeli különbségek (SMNM/SMLM2101 )

A társadalmi kirekesztettség egyes területei  (SMNM/SMLM1701)

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez – elsősorban a társadalmi problémák, illetve a gyermekvédelem témaköreiben. 

A modul közvetlen előzményét a (21) BA-KM-GYV BA gyermekvédelmi komplex modul jelenti.

 

A modul tartalmai és módszerei összefüggnek a BA szak gyermekvédelmi komplex moduljával. Az ott szerzett kompetenciákra építve biztosít az MA szintre jellemző új kompetenciákat, a reflektív, illetve problémaorientált tanulás  elveinek és módszereinek megfelelően.

A modul kipróbálásának szemesztere A modul kipróbálására a 2011. őszi és 2012. tavaszi félévben került sor. 

SMNM1901 illetve SMLM1901A társadalmi problémák elmélete  2012. tavaszi félév

SMNM0901 illetve SMLM0901 Korszerű módszerek a gyermek- és ifjúságvédelemben 2011. őszi félév

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek elsősorban a modul részei között, másrészt a modul és a (21) BA-KM-GYV BA modul között értelmezendők. Szerephez jutnak a modul és más tantárgyelemek kapcsolatában, illetve az élethosszig tartó tanulás szervezésében is:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése (ld. konstrukcionista nézőpont)

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja (ld. reflektív és problémaorientált módszerek)

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások

 

A modul programja