(47) MA-SZP-KF Szociálpolitika MA készségfejlesztés modul

Modul adatlap

A modul kódja (47) MA-SZP-KF
A modul neve Szociálpolitika MA készségfejlesztés modul
A modul rövid leírása A modul a szociálpolitika MA szak készségfejlesztést szolgáló elemeit szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően.
A modul tartalmi elemei A modul elemei: 

ASNM0801/ASLM0801  Szociálpolitikai projekt 1.

ASNM0802/ASLM0802  Szociálpolitikai projekt 2.

STNM0901/STLM0901  Szociálpolitikai projekt I.

STNM0902/STLM0901  Szociálpolitikai projekt I.

 

ASLM0701  Szociálpolitikai kutatószeminárium 1.

ASLM0702  Szociálpolitikai kutatószeminárium 2.

A modul horizontális kapcsolatai A modul közvetlenül kapcsolódik a mesterképzési szak terepgyakorlatához. A jelen modul olyan kompetenciák megszerzését biztosítja, melyek a BA szakokon nem vagy csak részben szerezhetők meg, a mesterképzési szakon viszont szükségesek. A modul keretében szerezhető kompetenciák szükségesek a mesterképzési szak részét képező terepgyakorlat teljesítéséhez.
A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez. A modul összefügg a BA szak készségfejlesztő moduljával, az ott szerzett egyes készségeket fejleszti tovább az MA szakra jellemző irányban, a reflektivitás elveinek és módszereinek megfelelően.
A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév
A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja