(46) MA-SZM-KF Szociális munka MA készségfejlesztés modul

Modul adatlap

A modul kódja (46) MA-SZM-KF
A modul neve Szociális munka MA készségfejlesztés modul
A modul rövid leírása A modul a szociális munka MA szak készségfejlesztést szolgáló elemeit szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően.
A modul tartalmi elemei A modul 2 elemből áll, értéke összesen 6 kredit:SANM050101 Projekt és műhelymunka

SANM050102 Projekt és műhelymunka

A modul horizontális kapcsolatai A modul közvetlenül kapcsolódik a mesterképzési szak terepgyakorlatához. A jelen modul olyan kompetenciák megszerzését biztosítja, melyek a BA szakokon nem vagy csak részben szerezhetők meg, a mesterképzési szakon viszont szükségesek. A modul keretében szerezhető kompetenciák szükségesek a mesterképzési szak részét képező terepgyakorlat teljesítéséhez.
A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez. A modul összefügg a BA szak készségfejlesztő moduljával, az ott szerzett készségeket fejleszti tovább az MA szakra jellemző irányban, a reflektivitás elveinek és módszereinek megfelelően.
A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév 

SANM050101 Projekt és műhelymunka

SANM050102 Projekt és műhelymunka

 

 

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja