(45) MA-HSZP MA helyi szociálpolitika modul

Modul adatlap

A modul kódja (45) MA-HSZP
A modul neve MA helyi szociálpolitika modul
A modul rövid leírása A modul a szociálpolitika MA szak helyi szociálpolitikára irányuló tartalmait szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően.A modul összefügg a hasonló tárgyú szakirányú továbbképzéssel. Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.

 

A modul tartalmi elemei A modul  5 tantárgyelemből áll, összes kreditértéke 11 kredit: 

STNM0501  Helyi szociálpolitika 2k

STNM0601  Helyi fejlesztési programok 2k

STNM0701  Vidékfejlesztés 2k

STNM0101  Helyi társadalom 2k

SPNM0202  A szociális jogok aktuális kérdései 2. 3k

 

 

A modul horizontális kapcsolatai A modul összefügg az (55) SZT-HSZP kódú, Helyi szociális politika szakirányú továbbképzési szak elnevezésű modullal. 

Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.  Az MA modul elemeinek teljesítésével a hallgató egyben teljesíti a szakirányú továbbképzés megfelelő kreditjeit is.

 

 

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez. A BA szak megfelelő tantárgyelemei megalapozzák a mesterképzési szakon, vagy pedig a szakirányú továbbképzésben folytatandó helyi szociálpolitikai  tanulmányokat. Az érintett tantárgyelemek: 

 

A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév 

STNM0501  Helyi szociálpolitika 2k

STNM0601  Helyi fejlesztési programok 2k

STNM0701  Vidékfejlesztés 2k

STNM0101  Helyi társadalom 2k

SPNM0202  A szociális jogok aktuális kérdései 2. 3k

 

 

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a téma szerint kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak  között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja