(44) MA-KSZSZ szociális szolgáltatás modul

Modul adatlap

A modul kódja (44) MA-KSZSZ
A modul neve MA szociális szolgáltatás modul
A modul rövid leírása A modul a szociálpolitika MA szak szociális szolgáltatásokra irányuló tartalmait szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően.A modul összefügg a hasonló tárgyú szakirányú továbbképzéssel. Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.
A modul tartalmi elemei A modul 6 tantárgyelemből áll, melyek kreditértéke összesen 14 kredit:SPNM0702  Társadalmi problémák és szakpolitikai válaszok 2. 3k

SPNM0801  Szociális ellátások 3k

SPNM1401  Szociális szolgáltatások és intézmények menedzsmentje 2k

SPNM1501  Szociális tervezés 2k

ASNM0301  Szociális ellátórendszerek elemzése 1. 2k

ASNM0302  Szociális ellátórendszerek elemzése 2. 2k

A modul horizontális kapcsolatai A modul összefügg az (54) SZT-KSZSZ kódjelű Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak nevű modullal. Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.  Az MA modul elemeinek teljesítésével a hallgató egyben teljesíti a szakirányú továbbképzés megfelelő kreditjeit is.
A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhezA BA szak megfelelő tantárgyelemei megalapozzák a mesterképzési szakon, vagy pedig a szakirányú továbbképzésben folytatandó szociális szolgáltatásokra irányuló  tanulmányokat.
A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félévSPNM0702  Társadalmi problémák és szakpolitikai válaszok 2. 3k

SPNM0801  Szociális ellátások 3k

SPNM1401  Szociális szolgáltatások és intézmények menedzsmentje 2k

SPNM1501  Szociális tervezés 2k

ASNM0301  Szociális ellátórendszerek elemzése 1. 2k

ASNM0302  Szociális ellátórendszerek elemzése 2. 2k

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése- tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja