(43) MA-VTT MA tér és társadalom modul

Modul adatlap

A modul kódja (43) MA-VTT
A modul neve MA tér és társadalom modul
A modul rövid leírása A modul a szociálpolitika MA szak területi kérdésekre irányuló tartalmait szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően.A modul összefügg a hasonló tárgyú szakirányú továbbképzéssel. Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.
A modul tartalmi elemei A modul  5  tantárgyelemből áll, összes kreditértéke  11kredit: 

STNM0401  Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere I. 2k

STNM0402  Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere II. 2k

STNM0201  Hátrányos helyzetű térségek társadalma 2k

STNM0601  Helyi fejlesztési programok 2k

SPNM0501  A társadalmi problémák elmélete 3k

A modul horizontális kapcsolatai A modul összefügg a (53) SZT- VTT jelű, Városfejlesztési társadalmi  tanácsadó szakirányú továbbképzési szak elnevezésű modullal. 

Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.  Az MA modul elemeinek teljesítésével a hallgató egyben teljesíti a szakirányú továbbképzés megfelelő kreditjeit is.

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhezA BA szak megfelelő tantárgyelemei megalapozzák a mesterképzési szakon, vagy pedig a szakirányú továbbképzésben folytatandó területi szociális tanulmányokat. Ezt a képzésüket reflektív módon szervező hallgató a kurzusok felvétele, illetve teljesítése során figyelembe veheti. Az érintett tantárgyelemek:
A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév 

STNM0401  Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere I. 2k

STNM0402  Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere II. 2k

STNM0201  Hátrányos helyzetű térségek társadalma 2k

STNM0601  Helyi fejlesztési programok 2k

SPNM0501  A társadalmi problémák elmélete 3k

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja