(42) MA-ADD MA addiktológia modul

Modul adatlap

A modul kódja (42) MA-ADD
A modul neve MA addiktológia modul
A modul rövid leírása A modul a szociális munka MA szak addiktológiai tartalmait szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően.A modul összefügg a hasonló tárgyú szakirányú továbbképzéssel. Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.
A modul tartalmi elemei A modul 6 tantárgyelemből áll, kreditértéke 14 kredit. Az érintett tantárgyelemek: 

SMNM1101  Korszerű módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában      2k

SMNM1601 Pszichopatológia 2k

SMNM2001  Az alkohol- és drogpolitika aktuális kérdései 2k

SKNM0201  A klinikai szociális munka főbb területei és módszerei I. (Közösségi ellátások) 3k

SKNM0202  A klinikai szociális munka főbb területei és módszerei II. (Önsegítés, TC,) 2k

SKNM0401  Addiktológiai konzultáció 3k

 

A modulhoz  kapcsolódó további tantárgy-elemek:

SMNM0201  Pszichoterápiás és konzultációs alapkérdések  2k SMNM1301  Közösségi pszichológia és közösségfejlesztés  2k

SMNM1201  Szociális munka etikai kérdései         2k

A modul horizontális kapcsolatai A modul összefügg az (52) SZT-ADD kódjelű, Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak elnevezésű modullal. 

Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.  Az MA modul elemeinek teljesítésével a hallgató egyben teljesíti a szakirányú továbbképzés megfelelő kreditjeit is.

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez 

A BA szak megfelelő tantárgyelemei megalapozzák a mesterképzési szakon, vagy pedig a szakirányú továbbképzésben folytatandó addiktológiai tanulmányokat.

A modul fő előzményét a (22) BA-KM-ADD kódjelű,  BA addiktológiai komplex modul jelenti.

 

További érintett tantárgyelemek:

 

SMNB0301  Szociális csoportmunka

SMNB0302  Közösségi szociális munka

SMNB0602 A szociálpolitika területei és módszerei

SMNB1202 Pszichológiai módszerek a szociális munkában

SMNB1801 Az egészség egyéni és társadalmi dimenziói I.

SMNB1802 Az egészség egyéni és társadalmi dimenziói II.

A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév 

SMNM1101  Korszerű módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában      2k

SMNM0201  Pszichoterápiás és konzultációs alapkérdések  2k

SMNM2001  Az alkohol- és drogpolitika aktuális kérdései 2k

SKNM0201  A klinikai szociális munka főbb területei és módszerei I. (Közösségi ellátások) 3k

SKNM0202  A klinikai szociális munka főbb területei és módszerei II. (Önsegítés, TC,) 2k

SKNM0401  Addiktológiai konzultáció 3k

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja