(41) MA-KRIZ MA krizeológia modul

Modul adatlap

A modul kódja (41) MA-KRIZ
A modul neve MA krizeológia modul
A modul rövid leírása A modul a szociális munka MA szak krízissel kapcsolatos tartalmait szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően.
A modul tartalmi elemei A modul  5 tantárgyelemből áll, összes kreditértéke 10 kredit: 

SMNM0601  A kommunikációelmélet alapkérdései 2k

SMNM1202  Krízisintervenció 2k

SMNM16  Pszichopatológia 2k

SMNM1101  Korszerű módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában 2k

SMNM230201 Szociális munka a hospice-palliatív ellátásban 2k

 

A modulhoz kapcsolódó további tantárgyelemek:

SMNM0701  Szociális ellátások       3k

SMNM1201  Szociális munka etikai kérdései 2k

SKNM0301  Mentálhigiéné 3k

A modul horizontális kapcsolatai A modul összefügg az (51) SZT-KRIZ kódjelű, Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak elnevezésű modullal. 

Az MA szakon szerzett kreditek a szakirányú továbbképzésbe, a szakirányú továbbképzésben szerzett kreditek az MA szak kreditjeibe beszámíthatók.  Az MA modul elemeinek teljesítésével a hallgató egyben teljesíti a szakirányú továbbképzés megfelelő kreditjeit is.

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a szociális munka BA szakhoz, illetve egyes szakmai továbbképzésekhez 

A BA szak megfelelő tantárgyelemei megalapozzák a mesterképzési szakon, vagy pedig a szakirányú továbbképzésben folytatandó krizeológiai tanulmányokat. Ezt a képzését reflektív módon szervező hallgató a kurzusok felvétele, illetve teljesítése során figyelembe veheti. Az érintett tantárgyelemek:

 

SMNB1102 Fejlődéslélektan

SMNB1103 Pszichoszociális készségfejlesztés I.

SMNB1104 Pszichoszociális készségfejlesztés II.

SMNB0602 A szociálpolitika területei és módszerei

SMNB1201 Szociálpszichológia

SMNB1202 Pszichológiai módszerek a szociális munkában

SMNB1801 Az egészség egyéni és társadalmi dimenziói I.

SMNB1802 Az egészség egyéni és társadalmi dimenziói II.

A modul kipróbálásának szemesztere 2011. őszi és 2012. tavaszi félév 

 

SMNM0601  A kommunikációelmélet alapkérdései 2011 ősz

SMNM1202  Krízisintervenció 2011 ősz

SMNM1601  Pszichopatológia

SMNM1101  Korszerű módszerek a pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátásában

SMNM230201 Szociális munka a hospice-palliatív ellátásban 2011 ősz

SKNM0301  Mentálhigiéné 2011 ősz

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja