(24) BA-RIM-GY BA reflektív írásmű és gyakorlat modul

Modul adatlap

A modul kódja (24) BA-RIM-GY
A modul neve BA reflektív írásmű és gyakorlat modul
A modul rövid leírása A modul a reflektív tanulás legalapvetőbb segédeszközét, a reflektív írásművet alkalmazza a hallgatók szakmai gyakorlatának szervezésére, valamint a tapasztalatoknak a reflektív tanulás keretében történő feldolgozására.

 

A projekt keretében a fejlesztés közvetlenül a „BA reflektív írásmű és gyakorlat modul” kialakítására irányult. A reflektív írásművel és a gyakorlati képzéssel kapcsolatosa fejlesztés eredményei megjelennek a projekt által érintett más modellekben is, továbbá a projekten kívül eső képzési formákban is.

A modul tartalmi elemei A  modul a BA képzés komplex moduljának mindkét almodulját végigkísérő reflektív portfólióból, valamint a modulgyakorlatból áll. 

A portfólió által érintett tantárgyelemek:

 

SMNB2001 Gyermek- és ifjúságvédelem SMNB2002Gyermekvédelmi alapellátások  SMNB2003 Gyermekvédelmi szakellátások

 

illetve:

 

SMNB2001 Addiktológia – Drog és társadalom

SMNB2002 Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai

SMNB2003 Szociális munka szenvedélybetegekkel

 

Mind a portfólió, mind a gyakorlati képzés tekintetében érintett tantárgyelem:

a jelen modul

 

SMNB2004  Modulgyakorlat

 

A modul kreditértéke  kreditértéke 4 kredit

A modul horizontális kapcsolatai A modul funkcionálisan összefügg a BA képzésnek a projekt keretében kifejlesztett többi moduljával: 

(21) BA-KM-GYV BA gyermekvédelmi komplex modul;

(22) BA-KM-ADD      BA addiktológiai komplex modul;

(23) BA-KF BA készségfejlesztés modul.

 

A készségfejlesztő modulnak kiemelkedő szerepe van abban, hogy a hallgató képessé váljon a szakma művelését megalapozó gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. A felsorolt modulok felkészítik a hallgatót arra is, hogy reflektív módon viszonyuljon ezekhez a tapasztalatokhoz, és hogy reflexióit a reflektív írásmű felhasználásával rögzítse.

 

A jelen modul, a „BA reflektív írásmű és gyakorlat modul” szolgáltatja az első komoly tapasztalatot a későbbi egy féléves terepgyakorlat reflektív módon történő feldolgozásához, megalapozva a terepgyakorlat hasonló módon történő értelmezését és dokumentálását.

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai elsősorban az FSZ és MA képzési szintekhez kapcsolódnak. 

A modul összefügg a (12) FSZ-RIM-GY kódú, FSZ reflektív írásmű és gyakorlat nevű modullal. A projekt körén kívül megindításra kerülő felsőoktatási szakképzés a jelen modullal azonos módon használja fel a reflektív tanulás elveit és módszereit. Erre tekintettel a két modul egymással kompatibilis. Eltérést jelent az, hogy a BA képzés magasabb szintű szakmai tevékenységre készíti fel a hallgatókat, ezért mind a gyakorlat során, mind pedig annak reflektív feldolgozása során magasabb szintű követelmények érvényesülnek.

 

A modul összefügg a (49) MA-GYAK kódú, MA Gyakorlati modul elnevezésű modullal. A modul keretében alkalmazott reflektív szemlélet és módszer megalapozza az MA szinten elvárt önállóságot a gyakorlati tapasztalatok megszerzése és feldolgozása terén.

A modul kipróbálásának szemesztere A modul elemeinek kipróbálására a 2011. őszi és 2012. tavaszi félévekben került sor, a következő tantárgyelemek keretében: 

SMNB2004  Modulgyakorlat

 

A program egyes elemeinek alkalmazására sor került a következő tantárgyelemek keretében is:

 

SMNB2301  Intenzív terepgyakorlat

SMNB2302  Gyakorlatelemző szeminárium és szupervízió

Szakdolgozati szeminárium

Terepgyakorlat előkészítő szeminárium

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja