(23) BA-KF BA készségfejlesztés modul

Modul adatlap

A modul kódja (23) BA-KF
A modul neve BA készségfejlesztés modul
A modul rövid leírása A modul a szociális munka BA szak készségfejlesztést szolgáló elemeit szervezi új modullá a reflexív praxis és a reflektív tanulás elveinek és módszereinek megfelelően. A fejlesztés eredményeként a csak a tanterv által összekapcsolt kurzusokból olyan modul jött létre, mely egységes képzési filozófia és összehangolt módszertan alapján fejleszti a hallgatók készségeit.
A modul tartalmi elemei A modul 7 tantárgyelemből áll, melyek kreditértéke 17 kredit. A modul a következő tantárgyelemekből tevődik össze: 

SMNB0104  Szakmai identitás fejlesztése

SMNB1103  Pszichoszociális készségfejlesztés I.

SMNB1104  Pszichoszociális készségfejlesztés II.

SMNB0203  Szakmai módszertani készségfejlesztés I.

SMNB0204  Szakmai módszertani készségfejlesztés II.

SMNB0303  Szakmai módszertani készségfejlesztés III.

SMNB0304  Szakmai módszertani készségfejlesztés IV.

A modul horizontális kapcsolatai A modul elemei nem csak egymással, hanem a BA szak más képzési elemeivel is összefüggnek.A modul összefügg a BA képzésnek a projekt keretében kifejlesztett többi moduljával:(21) BA-KM-GYV – BA gyermekvédelmi komplex modul;(22) BA-KM-ADD  –   BA addiktológiai komplex modul;(24) BA-RIM-GY BA reflektív írásmű és gyakorlat modul. 

Az érintett modulok között kölcsönös összefüggés áll fenn. A jelen modul elemei biztosítják a hallgatók készségeinek fejlesztését, melyek felhasználásra kerülnek a komplex modulokban, illetve a reflektív írásmű és gyakorlat modulban.

 

Másrészről pedig ez utóbbi modulok adnak lehetőséget a hallgatók kompetenciáinak új helyzetben történő értékelésére, és az eredménynek a jelen modulhoz történő visszacsatolására. (A jelen modul két utolsó eleme a komplex modulokkal, illetve a reflektív írásmű és gyakorlat modullal azonos szemeszterekben helyezkedik el.)

A modul vertikális kapcsolatai A modul vertikálisan összefügg más képzési formák (szociális szakemberek szakmai továbbképzései, FSZ képzés, MA képzés, szakirányú továbbképzések) készségfejlesztő programjaival.A modul összefügg a szociális munka és a szociálpolitika MA szakok készségfejlesztő moduljaival, amennyiben a reflektivitás elveinek és módszereinek megfelelően felkészíti a hallgatókat az MA szak készségfejlesztő foglalkozásaiba történő bekapcsolódásra.A modul az FSZ képzésben szereplő készségfejlesztő modullal azonos programot tartalmaz, annál azonban bővebb (a képzési időt, a képzés tartalmát és a kreditek számát tekintve).
A modul kipróbálásának szemesztere A modul elemeinek kipróbálására 2011. őszi és 2012. tavaszi félévekben került sor, a BA képzés következő kurzusai keretében:SMNB0104  Szakmai identitás fejlesztése

SMNB1103  Pszichoszociális készségfejlesztés I.

SMNB1104  Pszichoszociális készségfejlesztés II.

SMNB0203  Szakmai módszertani készségfejlesztés I.

SMNB0204  Szakmai módszertani készségfejlesztés II.

SMNB0303  Szakmai módszertani készségfejlesztés III.

SMNB0304  Szakmai módszertani készségfejlesztés IV.

 

(Tekintettel arra, hogy a modul elemei hat szemeszterben helyezkednek el, a projekt tartama pedig ennél rövidebb, így a kipróbálás nem ugyanazzal az évfolyammal ment végig.)

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül érvényesülnek, másrészt a modul és a többi képzési forma  között:képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülésetanulási módszerek rendszerszerű összhangjaképzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülésea szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram) 

A jelen modul esetében az a) b) és c) pontban említett  elemeknek van kiemelt jelentősége. Emellett a d) és e) pont szerintiek is szerephez jutnak.

 

A modul programja

Szakmai identitás fejlesztése

Pszichoszociális készségfejlesztés I.

Pszichoszociális készségfejlesztés I. – a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei

Szakmai módszertani készségfejlesztés I.

Szakmai módszertani készségfejlesztés I.  – a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei

Szakmai módszertani készségfejlesztés II.

Szakmai módszertani készségfejlesztés II. – a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei

Szakmai módszertani készségfejlesztés III.

Szakmai módszertani készségfejlesztés III. – a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei

Szakmai módszertani készségfejlesztés IV.

Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. – a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei