(22) BA-KM-ADD BA addiktológiai komplex modul

Modul adatlap

A modul kódja (22) BA-KM-ADD
A modul neve BA addiktológiai komplex modul
A modul rövid leírása A modul a szociális munka alapképzési szak addiktológiai tartalmait alakítja át a reflektivitás elveinek és módszereinek megfelelő modullá.
A modul tartalmi elemei A modulhoz három tantárgyelem tartozik, összesen 6 kredit értékben. A modulhoz tartozó tantárgyelemek a következők: 

SMNB2001 Addiktológia – Drog és társadalom

SMNB2002 Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai

SMNB2003 Szociális munka szenvedélybetegekkel

A modul horizontális kapcsolatai A modul horizontálisan kapcsolódik a szociális munka BA szak következő moduljaihoz: 

(23) BA-KF BA készségfejlesztés modul

 

A készségfejlesztés modul biztosítja a szakmai tevékenység megkezdéséhez szükséges alapvető készségek kialakítását. A „BA addiktológiai komplex modul” lehetőséget ad a készség-kompetenciák kipróbálására és a készségfejlesztő modul folytatásához szükséges visszacsatolásra.

 

(24) BA-RIM-GY BA reflektív írásmű és gyakorlat modul

 

Míg a jelen modul a speciális területhez tartozó kompetenciák közül elsősorban az ismereteket,  illetve a szakma gyakorlatában való jártasságot fejleszti, a „BA reflektív írásmű és gyakorlat modul” hangsúlya a készségek és jártasságok fejlesztésén van. A modulokat összekapcsolják az alkalmazott reflektív tanulási módszerek.

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a felsőfokú szakképzéshez, illetve a szociális munka MA szakhoz. 

A modul közvetlen folytatását jelenti

– a (42) MA-ADD MA addiktológia modul, illetve

– az (52) SZT-ADD Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak

A modul kipróbálásának szemesztere A komplex modul kipróbálására a BA szak keretében a 2011. őszi és 2012. tavaszi félévben került sor: 

SMNB2001 Addiktológia – Drog és társadalom (2011 ősz)

SMNB2002 Szenvedélybetegek önsegítő csoportjai (2011 ősz)

SMNB2003 Szociális munka szenvedélybetegekkel (2012 tavasz)

SMNB2004 Addiktológiai modulgyakorlat (2012 tavasz)

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a komplex modulon belül, másrészt az MA szak addiktológiai modulja, illetve a szakirányú továbbképzési szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a szintek közötti továbblépést biztosító eljárások (kreditbeszámítás, validáció)

– a tanulás tervezését támogató eljárások (pl. mentorprogram)

 

A modul programja

Komplex addiktológiai modul a szociális munka BA törzsképzésben