(21) BA-KM-GYV BA gyermekvédelmi komplex modul

Modul adatlap

A modul kódja (21) BA-KM-GYV
A modul neve BA gyermekvédelmi komplex modul
A modul rövid leírása A modul a szociális munka alapképzési szak gyermekvédelmi  kurzusait alakítja át a reflektivitás elveinek és módszereinek megfelelő modullá.
A modul tartalmi elemei A modulhoz három tantárgy-elem tartozik, összesen 6 kredit értékben. A modulhoz tartozó tantárgyelemek a következők: 

SMNB2001 Gyermek- és ifjúságvédelem SMNB2002Gyermekvédelmi alapellátások  SMNB2003 Gyermekvédelmi szakellátások

A modul horizontális kapcsolatai A modul horizontálisan kapcsolódik a szociális munka BA szak következő moduljaihoz: 

(23) BA-KF BA készségfejlesztés modul

 

A készségfejlesztés modul biztosítja a szakmai tevékenység megkezdéséhez szükséges alapvető készségek kialakítását. A „BA gyermekvédelmi komplex modul” lehetőséget ad a készség-kompetenciák kipróbálására és a készségfejlesztő modul folytatásához szükséges visszacsatolásra.

 

(24) BA-RIM-GY BA reflektív írásmű és gyakorlat modul

 

A „BA gyermekvédelmi komplex modul”  a speciális területhez tartozó kompetenciák közül elsősorban az ismereteket,  illetve a szakma gyakorlatában való jártasságot fejleszti. A „BA reflektív írásmű és gyakorlat modul” hangsúlya a készségek és jártasságok fejlesztésén van. A modulokat összekapcsolják az alkalmazott reflektív tanulási módszerek.

A modul vertikális kapcsolatai A  modul képzési filozófiája, módszerei és tartalmai kapcsolódnak a felsőfokú szakképzéshez, illetve a szociális munka MA szakhoz. 

A modul közvetlen folytatását jelenti a (481) MA-PROB-GYV Társadalmi probléma és gyermekvédelem modul.

A modul kipróbálásának szemeszterei 2011. őszi és 2012. tavaszi félév 

Gyermek- és ifjúságvédelem SMNB2001 (2011 ősz)

Gyermekvédelmi alapellátások  SMNB2002 (2011 ősz)

Gyermekvédelmi szakellátások  SMNB2003 (2012 tavasz)

A modul kapcsolódását segítő rendszerelemek A rendszert hálózattá szervező elemek egyrészt a modulon belül, másrészt – esősorban – a modul és a szociális munka MA szak között érvényesülnek:- képzési filozófiák rendszerszerű egymásra épülése

– tanulási módszerek rendszerszerű összhangja

– képzési tartalmak rendszerszerű egymásra épülése

– a tanulás tervezését támogató eljárások

A modul programja

Gyermekvédelmi modul