Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe

Workshop 1. – 2011. június 8. 

PROGRAM

9:00 – 9:15 A „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” program bemutatása

Vojtek Éva, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

9:15 – 9:35 Kompetenciák és a munkavállalás

Forróné Dr. Déri Sarolta irodavezető helyettes, PTE Humán Szolgáltató Iroda

9:35 – 9:55 Szakismeret, készségek és egyéb kompetenciák a szociális szakmában

Dr.Szöllősi Gábor, Ph.D. szemináriumvezető, egyetemi docens, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

9:55 – 10:15 Kávészünet

10:15 – 12:00 Moderált csoportmunka a délelőtti előadásokhoz kapcsolódóan

 

Workshop 2. – 2011. október 6.

PROGRAM 

9:00 – 9:15   A gyakorlati képzések szerepe, lehetőségei a szociális munkás és szociálpolitikus képzésben (pl. terepgyakorlatok)

Brettner Zsuzsanna – PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, egyetemi tanársegéd

9:15 – 9:35   Gyakorlat-orientált  kurzusok/ tananyag-tartalmak a szociális munkás és szociálpolitikus képzésben / a jelenlegiek, ill. az 544c projekt ez irányú fejlesztései/

Mándi Nikoletta – PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, egyetemi tanársegéd

9:35 – 9:55   Az önkéntesség / önkéntes munkavégzés  és a szociális felsőoktatás lehetséges kapcsolódási pontjai, együttműködése

Knyihár Éva – BM Önkéntes Központ vezetője

9:55 – 10:15    Kávészünet

10:15 – 12:00 Moderált csoportmunka a délelőtti előadásokhoz kapcsolódóan

 

Workshop 3. – 2011. november 3.

PROGRAM

9:00 – 9:30 A modulrendszerű szociális szakképzés: a Forrásközpont e témában tervezett és megvalósult projekt-tevékenységei

Szatmári Réka, DDRFK – képzésszervező

9:30 – 9:50 A szociális ápoló-és gondozó képzés gyakorlati oktatásának tapasztalatai

Horváthné Nőth Edit, Türr István Képző és Kutató Intézet – instruktor                    

9:50 – 10:00    Kávészünet

10:00 – 12:00 Moderált csoportmunka a délelőtti előadásokhoz kapcsolódóan. Fókuszban: a szociális szakképzések tananyag- és módszertani fejlesztése

 

Workshop 4. – 2011. december 6.

PROGRAM

9:00 – 10:00    Moderált csoportmunka

Fókuszban: a szociális ágazati jogszabályokban (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) foglalt képesítési előírások és a konkrét munkakör ellátásához szükséges kompetenciák viszonyának elemzése 2-3 végzettség, szakképesítés tükrében (követelmény- és tananyagmodulok, stb).

10:00 – 10:15  Kávészünet

10:15 – 12:00  Moderált csoportmunka folytatása

 

Workshop 5. – 2012. január 19. 

PROGRAM 

10:00 – 11:00  ” A szociális szakemberek karrier-tervezésének pszichológiai alapjai”

Major Zsolt Balázs, pszichológus

Előadás: 30 perc, majd ezt követő konzultáció

11:00 – 11:15  Kávészünet

11:15 – 12:30  Moderált csoportmunka (A 4. workshop csoportmunkájának folytatása.)

Fókuszban: a szociális ágazati jogszabályokban (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) foglalt képesítési előírások és a konkrét munkakör ellátásához szükséges kompetenciák viszonyának elemzése 2-3 végzettség, szakképesítés tükrében (követelmény- és tananyagmodulok, stb).

 

Workshop 6. – 2012. március 13. 

PROGRAM 

9:00 – 10:30  Moderált csoportmunka (Az 5. workshop munkájának folytatása.)

Fókuszban: az elkészült munkakör -, kompetencia-elemzések (Megjegyzés: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabályokban szereplő szolgáltatási típusok közül a nevelőszülői hálózat, családok átmeneti otthona, és az idősek számára biztosított szociális alapszolgáltatások- és szakellátások munkaköreire vonatkozóan) ismertetése és kiértékelése. 

10:30 – 10:45  Kávészünet

10:45 – 12:30  Műhelymunka folytatása

 

Workshop 7. – 2012. április 19.

PROGRAM 

9:00 – 10:00  Reflektivitás a gyermekvédelmi modul-gyakorlatban

Brettner Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, PTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

10:00 – 10:15  Kávészünet

10:15 – 12:30  Műhelymunka 

 

Workshop 8. – 2012. május 3.

PROGRAM

9:00 – 10:00  Reflexió a reflektivitásra – Hallgatói visszajelzések összegzése a készségfejlesztés tekintetében

Dr. Csürkéné Mándi Nikoletta egyetemi tanársegéd, PTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

10:00 – 10:15  Kávészünet

10:15 – 12:30  Műhelymunka 

 

Workshop 9. – 2012. május 31.

PROGRAM 

9:00 – 10:30  Moderált csoportmunka (A 6. workshop munkájának folytatása.)

Fókuszban: az elkészült munkakör -, kompetencia-elemzések (Megjegyzés: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabályokban szereplő szolgáltatási típusok közül a nevelőszülői hálózat, családok átmeneti otthona, és az idősek számára biztosított szociális alapszolgáltatások- és szakellátások munkaköreire vonatkozóan) értékelése, különös tekintettel a szociális munka BA és MA szakok tananyagtartalmaira.  

10:30 – 10:45  Kávészünet

10:45 – 12:30  Műhelymunka folytatása

 

Workshop 10. – 2012. június 13.

PROGRAM 

12.30 – 14.00  KARRIERPÁLYA A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEKBEN

A szociális szakképzési rendszer jelene és jövője, fókuszban: a szociális szakemberek kompetencia-elemzése

Moderált műhelymunka

Moderátor: Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla, szakmai igazgató, Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.   

 

Szociális Szakképzés: a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés – 2012. május 15. 

PROGRAM 

9.00 – 9.45      A felsőfokú szakképzés dilemmái

Dr. Reisz Terézia, PhD egyetemi docensPTE FEEK Kultúratudományi Intézet Kultúraelméleti és -Szociológiai Intézeti Tanszék

9.45 – 10.30    A szociális szakirányú továbbképzések helye és szerepe a szociális szakképzés rendszerében

Dr.Szöllősi Gábor, Ph.D. szemináriumvezető, egyetemi docens, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

10.30 – 10.50  Kávészünet

10:50 – 12:00 Műhelymunka