Képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai továbbképzése

2011. április 12.

Civil Közösségek Háza, Pécs – Szent István tér 17. 

PROGRAM

9:00 – 9:45  A reflektív tanulás – különös tekintettel a szociális szakmákra

Dr. Szöllősi Gábor, Ph.D. szemináriuvezető, egyetemi docens, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

9:45 – 10:30 Kooperatív tanulás, projekt alapú oktatás

Arató Ferenc, PTE BTK Neveléstudományi Intézet

10:30 – 11:15 A kompetencia alapú tanulás környezete a szociális képzésekben

Dr. Budai István Ph.D. főiskolai tanár, tanszékvezető, Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Szociális Munka Tanszék

11:15 – 12:00 A probléma alapú (problem based) tanulás környezete a szociális képzésekben

Prof. Dr. habil. Baráth Árpád, Ph.D., egyetemi tanár, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

13:00 – 17:00 – Műhelymunka a délelőtti előadásokhoz kapcsolódóan

 

2011. április 26.

Civil Közösségek Háza, Pécs – Szent István tér 17.

PROGRAM

9:00 – 9:45  A reflektív szociális képzés és a terepgyakorlat

Dr. Szöllősi Gábor, Ph.D. szemináriuvezető, egyetemi docens, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

9:45 – 10:30  A reflexív praxis a szociális szakmában

Dr. habil Kelemen Gábor, Ph.D. tudományos főmunkatárs, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

10:30 – 11:15 E-learning és blended learning lehetőségei a felnőttképzésben

Fodorné Tóth Krisztina egyetemi tanársegéd, PTE BTK Andragógiai Intézet

11:15 – 12:00 A tényalapú (evidence based) tanulás környezete a szociális képzésekben

Kozma Judit, szociálpolitikus

13:00 – 17:00 – Műhelymunka a délelőtti előadásokhoz kapcsolódóan